Πατημασιές Στην Άμμο

...Μερικά μέτρα πιο πέρα παρατήρησε ένα δεύτερο ζευγάρι από πατημασιές, δίπλα στις δικές του, λίγο μικρότερες όμως. "Πώς δεν τις πρόσεξα πριν", αναρωτήθηκε...
* * *Name
Email
Comment
Type 'nospam'

No comments